Stookketel

Vervanging en onderhoud van een oude stookketel

Welke stookketels komen in aanmerking?

  • condensatieketel
  • systeem van microwarmtekrachtkoppeling
  • stookketel op hout
  • warmtepomp

Uw installateur kan u alle informatie verschaffen over welke specifieke ketels in aanmerking komen voor het fiscaal voordeel en welke installatie het best past bij uw woning.

 CONTACT

Wat wordt verstaan onder onderhoud? 

Voor het onderhoud kan u alleen de kosten in rekening brengen die te maken hebben met het regelmatige onderhoud, het afstellen van de brander en het reinigen van de installatie. Het herstel van defecte installaties, het reinigen van de schoorsteen en allerhande wisselstukken komen niet in aanmerking.

Welke zijn de voorwaarden voor fiscaal voordeel bij vervanging?

De woning is al minstens 5 jaar in gebruik bij de start van de werken.

De stookketel moet geplaatst worden door een geregistreerde aannemer

De geregistreerde aannemer:
bevestigt dat hij de oude installatie vervangt en vermeldt de beschikbare kenmerken van de oude stookketel (merk, type, serienummer van het toestel);

duidt de woning aan waar de werken zijn uitgevoerd;

bevestigt dat op de nieuwe ketel de EC-markering is aangebracht en dat de installatie in overeenstemming is met het KB van 18 maart 1997 betreffende de rendementseisen voor nieuwe olie- en gasgestookte centraleverwarmingsketels

bevestigt dat de schoorsteen in overeenstemming is met het nieuwe systeem van de verwarming;

voor stookketels op hout bevestigt de geregistreerde aannemer dat:

deze beantwoordt aan de norm EN12809;

ze automatisch worden geladen en uitsluitend hout of niet-behandeld samengedrukt hout als brandstof gebruikt worden;

het rendement van de ketel bij nominaal vermogen nuttig vermogen ten minste 60% bedraagt in overeenstemming met de rendementseisen die zijn opgenomen in de norm EN303-5;

voor warmtepompen bevestigt de geregistreerde aannemer dat

de warmtepomp voorzien is van het EG-kenmerk

de globale prestatiecoëfficiënt hoger is dan of gelijk is aan 3

 

Welke zijn de voorwaarden voor fiscaal voordeel bij onderhoud?

De woning is al minstens 5 jaar in gebruik bij de start van de werken

Het onderhoud moet door een geregistreerde aannemer uitgevoerd worden

De geregistreerde aannemer vermeldt de karakteristieken van de stookketel op de factuur: merk, type en serienummer van het toestel

De geregistreerde aannemer vermeldt de datum van onderhoud op de factuur

 (met dank aan het Vlaams Energie Agentschap)

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2011 - stookketel.be